Vývoj a výzkum nových pevnolátkových fosforů pro LED aplikace

Text

Hledání účinných fosforů pro konverzi barev pro LED diody emitující bílé světlo v nedávné době vyvolalo nový zájem o fotoluminiscenční chování fosforových materiálů dopovaných zejména ionty vzácných zemin. Dalším velice aktuálním výzkumným tématem je tedy bezesporu vývoj nových pevnolátkových fosforů, které jsou vhodné pro konstrukci laditelných zdrojů bílého světla (tzv. cirkadiánních zdrojů) na bázi LED. Jde o úplnou optickou charakterizaci, ověření teplotní stability a použitelnosti v reálných podmínkách. Jedná se např. o ternární sulfidy obecného vzorce ALnS2 (A = Li, Na, K, Rb, Cs nebo jejich kombinace, Ln = La, Gd, Lu, Y nebo jejich kombinace) dopované ionty Eu2+.

Luminiscenční spektra ternárních sulfidů ALnS2 různého složení dopovaných ionty Eu2+
Popis
Luminiscenční spektra ternárních sulfidů ALnS2 různého složení dopovaných ionty Eu2+.
Na tématu se podílejí