Vývoj tlustých luminiscenčních heterostruktur s mnoha InGaN/GaN kvantovými jamami

Text

V laboratoři luminiscence jsou studovány luminiscenční vlastnosti scintilačních nanoheterostruktur se superrychlou subnanosekundovou luminiscenční odezvou na ionizující záření připravených na bázi nitridových polovodičů metodou organokovové epitaxe ve skupině MOVPE  Alice Hospodkové.

Na tématu se podílejí