Vývoj nových nanokompozitních scintilačních materiálů

Text

V rámci dalšího výzkumného tématu se věnujeme vývoji nových nanokompozitních scintilačních materiálů, které mají potenciální využití v lékařských aplikacích jako je pozitronová emisní tomografie s měřením doby letu (tzv. TOF-PET) nebo rentgenová fotodynamická terapie. Příkladem takových materiálů může být např. Zn(Cd;Mg)O dopovaný ionty galia, CeF3 dopovaný ionty Tb3+, Lu3Al5O12 dopovaný ionty Ce3+ nebo Pr3+, dále nedopovaný CsPbX3 (kde X = F, Cl, Br nebo jejich kombinace). V rámci průmyslového využití pak studujeme např. heterostruktury na bázi kvantových jam InGaN/GaN.

Dept27_VTFig2.png
Popis
Schéma produkce singletního kyslíku s použitím scintilačních nanočástic při rentgenové fotodynamické terapii.
Na tématu se podílejí