Vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů vysokoenergetické třídy

Text

Hlavním cílem tohoto výzkumného programu je vývoj nové generace diodově čerpaných pevnolátkových nanosekundových laserů s vysokou energií v pulzu a opakovací frekvencí 10 Hz a více. Na konci roku 2016, během provozu laserového systému Bivoj na bázi kryogenních deskových zesilovačů, jsme na HiLASE demonstrovali zesílení laserových pulsů o délce 10 ns a vlnové délce 1029,5 nm na energii 105 J při opakovací frekvenci 10 Hz, což představuje vůbec první vysokoenergetický diodově čerpaný pevnolátkový laser kilowattové třídy na světě. Pracujeme také na přidružených laserových technologiích, jako jsou optické isolátory pro lasery kW třídy, adaptivní optika nebo charakterizace laserových materiálů při kryogenních teplotách.

Účinné pulzní vysokoenergetické lasery pracující při vysokých opakovacích frekvencích jsou žádané pro široké spektrum komerčních a vědeckých aplikací jako je např. pokročilé zpracování materiálů, vytvrzování mechanických komponent rázovou vlnou generovanou laserem nebo čerpání vysoko intenzivních laserů petawattové třídy produkujících ultrakrátké pulzy sloužící například ke generaci jasných sekundárních zdrojů záření (rentgenové a gama) nebo částicových svazků (elektronových, protonových, iontových nebo muonových). To skýtá velký aplikační potenciál pro nové lékařské procedury, radiografii s vysokým prostorovým rozlišením nebo pokročilé zobrazování pro průmyslový a bezpečnostní sektor.

Department 53_Hilase_Pic4
Popis
Vysokovýkonový zesilovač laserového systému Bivoj.

 

Na tématu se podílejí