Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 8 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů vysokoenergetické třídy -- Skupina vysokoenergetických deskových laserů (5301), Skupina kryogenně chlazených laserů (5306), Skupina numerického modelování laserů (5312), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)
Laserové technologie pro průmyslové aplikace -- Skupina laserového mikroobrábění (LMM) (5302), Skupina laserového vyklepávání (LSP) (5307), Skupina určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT) (5316), Oddělení průmyslových aplikací laserů (62)
Nanomateriály "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina nanomateriály (5317), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Aplikace ve střední infračervené oblasti spektra a bio aplikace "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina mid-IR a bio aplikace (5311), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Laserová modifikace materiálu "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina interakce laseru s látkou (5308), Skupina laserové zpracování materiálů (5309), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Ultrafast Photonics "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina interakce laseru s látkou (5308), Skupina laserové zpracování materiálů (5309), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63), Ultrarychlá fotonika (6301)
Fyzika interakce laserového záření s hmotou "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina interakce laseru s látkou (5308), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Vývoj diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem a sub-pikosekundovou délkou pulzů -- Skupina vývoje komerčních laserů (5305), Skupina nelineární optiky (5310), Skupina tenko diskových laserů (5313), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)