Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 5 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Laserové technologie pro průmyslové aplikace -- Skupina laserového mikroobrábění (LMM) (5302), Skupina laserového vyklepávání (LSP) (5307), Skupina určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT) (5316), Oddělení průmyslových aplikací laserů (62)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS) (52), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602)
Fyzika interakce laserového záření s hmotou "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina interakce laserové hmoty (5308), Skupina laserové zpracování materiálů (5309), Skupina mid-IR a bio aplikace (5311), Skupina nanomateriály (5317), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů vysokoenergetické třídy -- Skupina vysokoenergetických deskových laserů (5301), Skupina kryogenně chlazených laserů (5306), Skupina numerického modelování laserů (5312), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)
Vývoj diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem a sub-pikosekundovou délkou pulzů -- Skupina vývoje komerčních laserů (5305), Skupina nelineární optiky (5310), Skupina tenko diskových laserů (5313), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)