Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 22 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Ozáření laserem a buněčná odpověď Adam Frtús Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Interakce buněk s nanočásticemi a nanomateriály Maria Uzhytchak Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Pokročilé fyzikální metody v hepatotoxických studích Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Základní výzkum interakcí na biorozhraních Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Biomedikální a bioanalytické aplikace Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Kvantová a nelineární optika doc. RNDr. Ondřej Haderka Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Laserové a optické technologie Mgr. Dušan Mandát Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Experimentální částicová fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Vlnová optika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)