Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 11 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406)
Termoelektrický jev -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406)
Nové nanometrické a nízkodimenzionální oxidy železa – modifikace s důrazem na aplikační potenciál kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Multiferoika s perovskitovou strukturou kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Oddělení optických materiálů (27), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Skupina magnetických rezonančních spektroskopií (2706), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Výzkum nových dvoudimenzionálních magnetických struktur ve van der Waalsovských halogenidech Michal Šindler Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Komplexní transportní vlastnosti a magnetické chování Ni<sub>1.92</sub>Mn<sub>1.56</sub>Sn<sub>0.52</sub> Jiří Kaštil Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Magnetokalorické jevy ve sloučeninách s fázovými přechody prvního druhu -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Nové magnetické jevy vyvolané změnou vnějších podmínek -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Elektronová struktura -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407)
Spinové přechody Co<sup>3+</sup> Karel Knížek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406)
Dynamika supravodičů RNDr. Jan Koláček, CSc. Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř infračervené laserové spektroskopie (FIRM) (2401)