Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 11 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406)
Komplexní transportní vlastnosti a magnetické chování Ni<sub>1.92</sub>Mn<sub>1.56</sub>Sn<sub>0.52</sub> Jiří Kaštil Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Nové magnetické jevy vyvolané změnou vnějších podmínek -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Elektronová struktura -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407)
Spinové přechody Co<sup>3+</sup> Karel Knížek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406)
Dynamika supravodičů RNDr. Jan Koláček, CSc. Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř infračervené laserové spektroskopie (FIRM) (2401)
Magnetokalorické jevy ve sloučeninách s fázovými přechody prvního druhu -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Termoelektrický jev -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Termoelektrická laboratoř (2406)
Výzkum nových dvoudimenzionálních magnetických struktur ve van der Waalsovských halogenidech Michal Šindler Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Nové nanometrické a nízkodimenzionální oxidy železa – modifikace s důrazem na aplikační potenciál kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Multiferoika s perovskitovou strukturou kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Oddělení optických materiálů (27), Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů (2712)