Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 10 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Syntéza diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Mikrovýroba a aplikace V. Mortet Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)
Rychlá plazmatická depozice tenkých vrstev -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmatické depozice tenkých vrstev (2502), Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur (2501)
Plazmatické depozice tenkovrstvých katalyzátorů -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmochemických a chemických technologií (2503), Skupina plazmatické depozice tenkých vrstev (2502), Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur (2501)
Technologie hybridních laserů Miroslav Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Příprava vrstev černých kovů pomocí PVD technik Michal Novotný Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb (97), Laserové technologie (2802)