Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 79 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406)
2D sendviče pro multifunkční materiály -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Silně nerovnovážné procesy F. Slanina Oddělení teorie kondenzovaných látek (23)
Elektronová struktura a materiálové vlastnosti J. Kolorenc Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Nanosurf (2609)
Nelineární optika polovodičových nanostruktur A. Apostolakis Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Oddělení optických materiálů (27)
ZnO a MoO<sub>3</sub> nanostruktury a rozhraní pro přeměnu energie Jakub Holovský Oddělení optických materiálů (27), Laboratoř syntézy a měření fotovoltaických nanomateriálů (2713), Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů (2712)
Charakterizace opticky aktivních materiálů metodami EPR a NMR V. Laguta Oddělení optických materiálů (27), Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů (2712)
Výzkum multiferroických materiálů pomocí magnetické rezonance V. Laguta Oddělení optických materiálů (27), Skupina pokročilých optických nanomateriálů a kompozitů (2712)
Příprava dielektrických materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Modelování mezoskopicky heterogenních systémů (efektivní medium) -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Teorie a počítačové simulace (1203)
Nelineární a laditelné vlastnosti feroelektrických perovskitů -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206)
Ultrarychlá fotovodivost a transport nositelů náboje v polovodičových nanostrukturách -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206), Teorie a počítačové simulace (1203)