Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 15 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava monokrystalů GGAG pro detektory záření prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Příprava monokrystalů GGAG pro lasery prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Příprava materiálů pro luminofory prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Příprava monokrystalů wolframanů PWO a BWO užívaných v detektorech záření prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Ultrafast Photonics "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina interakce laseru s látkou (5308), Skupina laserové zpracování materiálů (5309), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63), Ultrarychlá fotonika (6301)
Laserová modifikace materiálu "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina interakce laseru s látkou (5308), Skupina laserové zpracování materiálů (5309), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Nanomateriály "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina nanomateriály (5317), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Aplikace ve střední infračervené oblasti spektra a bio aplikace "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina mid-IR a bio aplikace (5311), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Vývoj diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem a sub-pikosekundovou délkou pulzů -- Skupina vývoje komerčních laserů (5305), Skupina nelineární optiky (5310), Skupina tenko diskových laserů (5313), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)
Vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů vysokoenergetické třídy -- Skupina vysokoenergetických deskových laserů (5301), Skupina kryogenně chlazených laserů (5306), Skupina numerického modelování laserů (5312), Oddělení řízení projektů (58), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)
Fyzika interakce laserového záření s hmotou "Prof. Dr. Sci. Nadezhda M. Bulgakova, Ph.D. (1082)" Skupina interakce laseru s látkou (5308), Oddělení vědeckých aplikací laserů (63)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)