Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 158 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406)
Magnetické nanomateriály -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Kvantová a nelineární optika doc. RNDr. Ondřej Haderka Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Základní výzkum interakcí na biorozhraních Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Biomedikální a bioanalytické aplikace Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Laserové a optické technologie Mgr. Dušan Mandát Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Teorie strun a kvantová gravitace webadmin Oddělení teorie elementárních částic (29)
Experiment ATLAS -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů částic (3301), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302)
3D kvark-gluonová struktura nukleonu Petr Závada Oddělení teorie elementárních částic (29)
Astrometrie Petr Závada Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33)
Interakce ultra-relativistických iontů v LHC experimentu ALICE -- Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709)