Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 161 research topic
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Termoelektrický jev -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Termoelektrická laboratoř (2406)
Fotonické struktury a metamateriály pro THz spektrální oblast -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206)
Tenké vrstvy s mechanickým pnutím -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Feroelektrické materiály, filmy a heterostruktury -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Vývoj tlustých luminiscenčních heterostruktur s mnoha InGaN/GaN kvantovými jamami Pavel Hubík Oddělení polovodičů (14), Laboratoř luminiscence (1403)
Computing -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)
Distribuované výpočty -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)
Vývoj radiačně odolných polovodičových detektorů (projekt RD50) -- Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů (3301)
Neutrinový experiment DUNE Jaroslav Zálešák Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Skupina elektronického inženýrství (3303)
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Ozáření laserem a buněčná odpověď Adam Frtús Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)