Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 148 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Vývoj nových metod in-situ rentgenové a neutronové difrakce pro studium technických materiálů P. Šittner, S. Samothrakitis Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Mikromechanické resonátory s účelově měnitelnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi použitelné pro různé biomateriálni a fyzikální snímače I. Stachiv Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Kvantová a nelineární optika doc. RNDr. Ondřej Haderka Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Laserové a optické technologie Mgr. Dušan Mandát Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Experimentální částicová fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Vlnová optika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Metodika strukturní elektronové krystalografie Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus Oddělení strukturní analýzy (19), Elektronová difrakce (1901), Magnetické struktury (1904), Metody strukturní analýzy (1908)
Strukturní analýza organických nanokrystalů Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus Oddělení strukturní analýzy (19), Elektronová difrakce (1901), Metody strukturní analýzy (1908)
Struktury keramik, slitin, zeolitů a minerálů Lukáš Palatinus Oddělení materiálové analýzy (17), Oddělení strukturní analýzy (19), Laboratoř elektronové mikroskopie (1702), Elektronová difrakce (1901), Magnetické struktury (1904), Rentgenová mikroanalýza (1907), Metody strukturní analýzy (1908)
Syntéza diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Mikrovýroba a aplikace V. Mortet Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)