Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 148 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Magnetokalorické jevy ve sloučeninách s fázovými přechody prvního druhu -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Oddělení radiační a chemické fyziky – Centrum PALS (52), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602)
Vývoj diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem a sub-pikosekundovou délkou pulzů -- Skupina vývoje komerčních laserů (5305), Skupina nelineární optiky (5310), Skupina tenko diskových laserů (5313), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)
Vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů vysokoenergetické třídy -- Skupina vysokoenergetických deskových laserů (5301), Skupina kryogenně chlazených laserů (5306), Skupina numerického modelování laserů (5312), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61)
Laserové technologie pro průmyslové aplikace -- Skupina laserového mikroobrábění (LMM) (5302), Skupina laserového vyklepávání (LSP) (5307), Skupina určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT) (5316), Oddělení průmyslových aplikací laserů (62)
Nové magnetické jevy vyvolané změnou vnějších podmínek -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Magnetická laboratoř (2404), Laboratoř studia fyzikálních vlastností za extrémních podmínek (2403)
Elektronová struktura -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastnosti (2407)
Spinové přechody Co<sup>3+</sup> Karel Knížek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastnosti (2407)
Dynamika supravodičů RNDr. Jan Koláček, CSc. Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř infračervené laserové spektroskopie (FIRM) (2401)
Modelování mezoskopicky heterogenních systémů (efektivní medium) -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Teorie a počítačové simulace (1203)
Kvantová kritikalita a kvantové fázové přechody -- Oddělení dielektrik (12), Teorie a počítačové simulace (1203)
Širokopásmová spektroskopie feroelektrik a souvisejících materiálů -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203), Příprava dielektrických materiálů (1202)