Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 148 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Základní výzkum interakcí na biorozhraních Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Biomedikální a bioanalytické aplikace Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Fotosenzitivní vlastnosti kapalných krystalů, kapalně krystalických polymerů a elastomerů -- Oddělení dielektrik (12), Kapalné krystaly (1201)
Nanokompozity a supramolekulární struktury -- Oddělení dielektrik (12), Kapalné krystaly (1201)
Charakterizace připravených materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Studium tvrdosti látek Antonín Šimůnek Oddělení strukturní analýzy (19), Metody strukturní analýzy (1908)
Morfotropní fázové hranice a feroelektrické doménové struktury -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Neutronový and rentgenový rozptyl feroelektrik a souvisejících látek -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Analýza symetrie krystalických materiálů -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Relaxory a neuspořádaná feroelektrika -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Termoelektrický jev -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406)