Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 148 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava dielektrických materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Příprava krystalů komplexních oxidů Jan Pejchal Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Fotonické struktury a metamateriály pro THz spektrální oblast -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206)
Ramanův rozptyl na polárních látkách -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Tenké vrstvy s mechanickým pnutím -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Feroelektrické materiály, filmy a heterostruktury -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Vývoj tlustých luminiscenčních heterostruktur s mnoha InGaN/GaN kvantovými jamami Pavel Hubík Oddělení polovodičů (14), Laboratoř luminiscence (1403)
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Ozáření laserem a buněčná odpověď Adam Frtús Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Interakce buněk s nanočásticemi a nanomateriály Maria Uzhytchak Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Pokročilé fyzikální metody v hepatotoxických studích Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)