Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 22 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Základní výzkum interakcí na biorozhraních Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Biomedikální a bioanalytické aplikace Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Kvantová a nelineární optika doc. RNDr. Ondřej Haderka Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Laserové a optické technologie Mgr. Dušan Mandát Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Experimentální částicová fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Vlnová optika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Diagnostika nízkoteplotního plazmatu v technologických zařízeních pro přípravu tenkých vrstev -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmochemických a chemických technologií (2503), Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur (2501)
Rychlá plazmatická depozice tenkých vrstev -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmatické depozice tenkých vrstev (2502), Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur (2501)
Plazmatické depozice tenkovrstvých katalyzátorů -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmochemických a chemických technologií (2503), Skupina plazmatické depozice tenkých vrstev (2502), Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur (2501)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)