Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 43 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava dielektrických materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Fotonické struktury a metamateriály pro THz spektrální oblast -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206)
Ramanův rozptyl na polárních látkách -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Tenké vrstvy s mechanickým pnutím -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Feroelektrické materiály, filmy a heterostruktury -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Fotosenzitivní vlastnosti kapalných krystalů, kapalně krystalických polymerů a elastomerů -- Oddělení dielektrik (12), Kapalné krystaly (1201)
Nanokompozity a supramolekulární struktury -- Oddělení dielektrik (12), Kapalné krystaly (1201)
Charakterizace připravených materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Morfotropní fázové hranice a feroelektrické doménové struktury -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Neutronový and rentgenový rozptyl feroelektrik a souvisejících látek -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Analýza symetrie krystalických materiálů -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Relaxory a neuspořádaná feroelektrika -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)