Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 16 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava dielektrických materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Experimentální studium vlivu mikrostruktury na termomechanické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou „MCM“ (1803), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ (1801)
Funkční a strukturní únava slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ (1801)
Modelování termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí P. Šittner Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ (1801)
Vývoj nových metod in-situ rentgenové a neutronové difrakce pro studium technických materiálů P. Šittner, S. Samothrakitis Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ (1801)
Mikromechanické resonátory s účelově měnitelnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi použitelné pro různé biomateriálni a fyzikální snímače I. Stachiv Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ (1801)
Syntéza diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“ (1802)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“ (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ (1801)
Mikrovýroba a aplikace V. Mortet Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“ (1802)
Struktura a pohyblivost jader dislokací V. Paidar Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou „MCM“ (1803)
Struktura a vlastnosti hranic zrn v kovech P. Lejček Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou „MCM“ (1803)
Segregace příměsí na hranicích zrn a interkrystalický lom P. Lejček Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou „MCM“ (1803)