Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 24 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava dielektrických materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Příprava vrstev černých kovů pomocí PVD technik Michal Novotný Oddělení analýzy funkčních materiálů (28)
Rychlá plazmatická depozice tenkých vrstev -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmatické depozice tenkých vrstev (2502), Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur (2501)
Plazmatické depozice tenkovrstvých katalyzátorů -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmochemických a chemických technologií (2503), Skupina plazmatické depozice tenkých vrstev (2502), Skupina diagnostiky plazmatu a charakterizace tenkovrstvých struktur (2501)
Technologie hybridních laserů Miroslav Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Laserové technologie pro průmyslové aplikace -- Skupina laserového mikroobrábění (LMM) (5302), Skupina laserového vyklepávání (LSP) (5307), Skupina určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT) (5316), Oddělení průmyslových aplikací laserů (62)
Struktura a pohyblivost jader dislokací V. Paidar Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Struktura a vlastnosti hranic zrn v kovech P. Lejček Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Segregace příměsí na hranicích zrn a interkrystalický lom P. Lejček Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)