Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 161 research topic
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406)
Magnetické nanomateriály -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“ (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC“ (1801)
Mikrovýroba a aplikace V. Mortet Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina materiálů pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB“ (1802)
Ramanův rozptyl na polárních látkách -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Morfotropní fázové hranice a feroelektrické doménové struktury -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Širokopásmová spektroskopie feroelektrik a souvisejících materiálů -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Kvantová kritikalita a kvantové fázové přechody -- Oddělení dielektrik (12), Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Teorie a počítačové simulace (1203)
Charakterizace připravených materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Silně nerovnovážné procesy F. Slanina Oddělení teorie kondenzovaných látek (23)
Elektronová struktura a materiálové vlastnosti J. Kolorenc Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Nanosurf (2609)
Nerovnovážná dynamika nanosystémů V. Pokorny Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Oddělení polovodičů (14), Skupina teorie pevných látek (1406)