Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 3 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Kosmické záření nejvyšších energií – Observatoř Pierra Augera -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Skupina - Vysokoenergetické gama záření z vesmíru (1603), Skupina - Kosmické záření nejvyšších energií (1604), Skupina - Atmosférická kalibrace astročásticových experimentů (1605)
Vysokoenergetické fotony z vesmíru – CTA, SWGO a další experimenty -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Skupina - Vysokoenergetické gama záření z vesmíru (1603), Skupina - Kosmické záření nejvyšších energií (1604), Skupina - Atmosférická kalibrace astročásticových experimentů (1605)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Skupina - Vysokoenergetické gama záření z vesmíru (1603), Skupina - Kosmické záření nejvyšších energií (1604), Skupina - Atmosférická kalibrace astročásticových experimentů (1605)