Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 10 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Ozáření laserem a buněčná odpověď Adam Frtús Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Interakce buněk s nanočásticemi a nanomateriály Maria Uzhytchak Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Pokročilé fyzikální metody v hepatotoxických studích Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Základní výzkum interakcí na biorozhraních Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Biomedikální a bioanalytické aplikace Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Epitaxe upravující a vytvářející nové funkce v perovskitových oxidech Marina Tjunina Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103), Laboratoř oxidů (2101)
Technologie hybridních laserů Miroslav Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)