Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 8 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Studium tvrdosti látek Antonín Šimůnek Oddělení strukturní analýzy (19), Metody strukturní analýzy (1908)
Využití spektroskopie pro studium atomární a magnetické struktury RNDr. Ondřej Šipr, CSc. Oddělení strukturní analýzy (19)
Studium OD struktur RNDr. Jiří Hybler, Ph.D. Oddělení strukturní analýzy (19), Orientace monokrystalů (1902), Mineralogická krystalografie (1903)
Metodika strukturní elektronové krystalografie Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus Oddělení strukturní analýzy (19), Elektronová difrakce (1901), Magnetické struktury (1904), Metody strukturní analýzy (1908)
Strukturní analýza organických nanokrystalů Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus Oddělení strukturní analýzy (19), Elektronová difrakce (1901), Metody strukturní analýzy (1908)
Struktury keramik, slitin, zeolitů a minerálů Lukáš Palatinus Oddělení materiálové analýzy (17), Oddělení strukturní analýzy (19), Laboratoř elektronové mikroskopie (1702), Elektronová difrakce (1901), Magnetické struktury (1904), Rentgenová mikroanalýza (1907), Metody strukturní analýzy (1908)
Vývoj výpočetních metod pro modulované struktury -- Sekce fyziky pevných látek (3), Oddělení strukturní analýzy (19), Elektronová difrakce (1901), Metody strukturní analýzy (1908)
Stanovení struktury nanokrystalů z elektronové difrakce -- Oddělení materiálové analýzy (17), Oddělení strukturní analýzy (19), Laboratoř elektronové mikroskopie (1702), Elektronová difrakce (1901), Metody strukturní analýzy (1908)