Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 5 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Kosmické záření nejvyšších energií – Observatoř Pierra Augera -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Skupina - Vysokoenergetické gama záření z vesmíru (1603), Skupina - Kosmické záření nejvyšších energií (1604), Skupina - Atmosférická kalibrace astročásticových experimentů (1605)
Vysokoenergetické fotony z vesmíru – CTA, SWGO a další experimenty -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Skupina - Vysokoenergetické gama záření z vesmíru (1603), Skupina - Kosmické záření nejvyšších energií (1604), Skupina - Atmosférická kalibrace astročásticových experimentů (1605)
Experiment ATLAS -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů (3301), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302), Skupina elektronického inženýrství (3303)
Computing -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)
Distribuované výpočty -- Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Výpočetní středisko (3302)