Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 23 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava fosfátových skel Robert Král Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Příprava krystalů halogenidů Robert Král Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Příprava krystalů komplexních oxidů Jan Pejchal Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Základní výzkum interakcí na biorozhraních Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Biomedikální a bioanalytické aplikace Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Korozní únava superelastických vláken NiTi J. Racek Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Mikrovýroba a aplikace V. Mortet Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)
Vývoj výpočetních metod pro modulované struktury -- Sekce fyziky pevných látek (3), Oddělení strukturní analýzy (19), Elektronová difrakce (1901), Metody strukturní analýzy (1908)
Stanovení čistoty kapalně krystalických materiálů Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Oddělení chemie (32), Laboratoř analytické chemie (3201)
Chirální HPLC separace Mgr. Terézia Jurkovičová, Ph.D. Oddělení chemie (32), Laboratoř analytické chemie (3201)