Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 118 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406)
Kvantová a nelineární optika doc. RNDr. Ondřej Haderka Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Laserové a optické technologie Mgr. Dušan Mandát Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Teorie strun a kvantová gravitace webadmin Oddělení teorie elementárních částic (29)
Experiment ATLAS -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Oddělení síťování a výpočetní techniky (20), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710), Laboratoř pro testování křemíkových detektorů částic (3301), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302)
3D kvark-gluonová struktura nukleonu Petr Závada Oddělení teorie elementárních částic (29)
Astrometrie Petr Závada Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33)
Interakce ultra-relativistických iontů v LHC experimentu ALICE -- Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Oddělení optických materiálů (27), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709)
Nanokrystalické diamanty, jejich vlastnosti a využití RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. Oddělení polovodičů (14), Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur (26), Elektrochemická laboratoř (2606), Luminiscenční laboratoř (2608), Laboratoř Raman (2610), Tenké vrstvy (2611), Skupina nanofotoniky a kvantové optiky (2616), Skupina růstu diamantů (3601), Skupina nanočástic a rozhraní (3603), Skupina analytických technik (3604)
Vývoj a výzkum nových scintilačních materiálů ve formě monokrystalů, keramik, tenkých vrstev nebo mikrokrystalických prášků Martin Nikl Oddělení dielektrik (12), Oddělení optických materiálů (27), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Vývoj nových nanokompozitních scintilačních materiálů Martin Nikl Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709)
Vývoj a výzkum nových pevnolátkových fosforů pro LED aplikace Martin Nikl Oddělení optických materiálů (27), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709)