Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 12 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Vlnová optika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Kvantová a nelineární optika doc. RNDr. Ondřej Haderka Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Laserové a optické technologie Mgr. Dušan Mandát Ph.D. Společná laboratoř optiky (38)
Experimentální částicová fyzika prof. RNDr. Miroslav Hrabovský DrSc. Společná laboratoř optiky (38)
Optické senzory a biosenzory Jakub Dostálek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofotoniky (2107)
Diagnostika nízkoteplotního plazmatu v technologických zařízeních pro přípravu tenkých vrstev -- Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina výzkumu nízkoteplotního plazmatu aplikovaného na přípravu tenkých vrstev (2501), Skupina diagnostiky plazmatu a analýzy tenkých vrstev (2505)
Epitaxe upravující a vytvářející nové funkce v perovskitových oxidech Marina Tjunina Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Příprava vrstev černých kovů pomocí PVD technik Michal Novotný Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb (97), Laserové technologie (2802), Technologie a materiály pro bioaplikace (2803)
Charakterizace plazmatu v PVD depozičních systémech Michal Novotný Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb (97), Laserové technologie (2802)
Kosmické záření nejvyšších energií – Observatoř Pierra Augera -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302)
Vysokoenergetické fotony z vesmíru – CTA, SWGO a další experimenty -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602), Výpočetní středisko (3302)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602)