Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 43 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Příprava monokrystalů GGAG pro detektory záření prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Příprava monokrystalů GGAG pro lasery prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Příprava materiálů pro luminofory prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Příprava monokrystalů wolframanů PWO a BWO užívaných v detektorech záření prom. fyz. Pavel Boháček Oddělení chemie (32)
Nové nanometrické a nízkodimenzionální oxidy železa – modifikace s důrazem na aplikační potenciál kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Moderní materiály pro jaderná zařízení kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Společná laboratoř nízkých teplot (1103)
Multiferoika s perovskitovou strukturou kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Oddělení magnetik a supravodičů (24), Oddělení optických materiálů (27), Společná laboratoř nízkých teplot (1103), Skupina magnetických rezonančních spektroskopií (2706), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Elastická multiferroika – Jev magnetické tvarové paměti kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí (1101)
Magnetismus 4f and 5f sloučenin kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Společná laboratoř magnetických studií „SLMS“ (1102)
Supravodivé materiály kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Společná laboratoř nízkých teplot (1103)
Měření magnetických vlastnosti feromagnetických materiálů kubaniova Oddělení magnetických měření a materiálů (11), Skupina MSM - materiály s magnetickou tvarovou pamětí (1101)
Stanovení struktury nanokrystalů z elektronové difrakce -- Oddělení materiálové analýzy (17), Oddělení strukturní analýzy (19), Laboratoř elektronové mikroskopie (1702), Elektronová difrakce (1901), Metody strukturní analýzy (1908)