Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 7 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Společná laboratoř optiky (38), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Příprava vrstev černých kovů pomocí PVD technik Michal Novotný Oddělení analýzy funkčních materiálů (28), Oddělení technické infrastruktury a přístrojových služeb (97), Laserové technologie (2802)
Technologie hybridních laserů Miroslav Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Rychlá plazmatická depozice tenkých vrstev -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Plazmatické depoziční technologie (2502), Skupina výzkumu nízkoteplotního plazmatu aplikovaného na přípravu tenkých vrstev (2501)
Plazmatické depozice tenkovrstvých katalyzátorů -- Sekce optiky (4), Oddělení nízkoteplotního plazmatu (25), Skupina plazmochemických a chemických technologií (2503), Plazmatické depoziční technologie (2502), Skupina výzkumu nízkoteplotního plazmatu aplikovaného na přípravu tenkých vrstev (2501)