Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 38 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Vývoj a výzkum nových scintilačních materiálů ve formě monokrystalů, keramik, tenkých vrstev nebo mikrokrystalických prášků Martin Nikl Oddělení dielektrik (12), Oddělení optických materiálů (27), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Silně nerovnovážné procesy F. Slanina Oddělení teorie kondenzovaných látek (23)
Elektronová struktura a materiálové vlastnosti J. Kolorenc Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Nanosurf (2609)
Nerovnovážná dynamika nanosystémů V. Pokorny Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Oddělení polovodičů (14), Skupina teorie pevných látek (1406)
Nelineární optika polovodičových nanostruktur A. Apostolakis Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Oddělení optických materiálů (27)
Příprava dielektrických materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Fotonické struktury a metamateriály pro THz spektrální oblast -- Oddělení dielektrik (12), THz věda a technologie (1206)
Ramanův rozptyl na polárních látkách -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Tenké vrstvy s mechanickým pnutím -- Oddělení dielektrik (12), Dielektrická a infračervená spektroskopie (1205), THz věda a technologie (1206), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Feroelektrické materiály, filmy a heterostruktury -- Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení dielektrik (12), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204), Teorie a počítačové simulace (1203)
Fotosenzitivní vlastnosti kapalných krystalů, kapalně krystalických polymerů a elastomerů -- Oddělení dielektrik (12), Kapalné krystaly (1201)
Nanokompozity a supramolekulární struktury -- Oddělení dielektrik (12), Kapalné krystaly (1201)