Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 24 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Odpařování pulsním laserem s přispěním matrice (MAPLE) Jelínek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř laserové depozice tenkých vrstev (2103)
Biologický efekt nízkoteplotní plazmy Barbora Smolková Sekce optiky (4), Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofyziky (2102)
Vývoj nových biomateriálů Hana Lísalová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř funkčních biorozhraní (2104)
Příprava dielektrických materiálů -- Oddělení dielektrik (12), Příprava dielektrických materiálů (1202)
Experimentální studium vlivu mikrostruktury na termomechanické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Funkční a strukturní únava slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Modelování termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí P. Šittner Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Vývoj nových metod in-situ rentgenové a neutronové difrakce pro studium technických materiálů P. Šittner, S. Samothrakitis Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Mikromechanické resonátory s účelově měnitelnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi použitelné pro různé biomateriálni a fyzikální snímače I. Stachiv Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Syntéza diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Mikrovýroba a aplikace V. Mortet Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)