Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 16 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Syntéza diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)
Analýza vlastností diamantu A. Taylor Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Mikrovýroba a aplikace V. Mortet Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály pro Nanosystémy a Biorozhraní „MNB" (1802)
Struktura a pohyblivost jader dislokací V. Paidar Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Struktura a vlastnosti hranic zrn v kovech P. Lejček Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Segregace příměsí na hranicích zrn a interkrystalický lom P. Lejček Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Charakterizace struktur kovových materiálů připravených aditivní výrobou P. Lejček Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Plastická deformace a dvojčatění v hexagonálních kovech V. Paidar Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Biodegradabilní materiály na bázi zinku J. Čapek Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Absorpce a desorpce vodíku v kovových materiálech O. Ekrt Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803)
Experimentální studium vlivu mikrostruktury na termomechanické vlastnosti slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Materiály s řízenou mikrostrukturou „MCM" (1803), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)
Funkční a strukturní únava slitin s tvarovou pamětí NiTi L. Heller Sekce fyziky kondenzovaných látek (2), Oddělení funkčních materiálů (18), Skupina funkčních materiálů a kompozitů „FMC" (1801)