Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Řadit dle:
Your selection corresponds to 158 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406)
Magnetické nanomateriály -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Laboratoř termoelektrických materiálů (2406), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Mechanismus elektronového transportu v 2D a 3D strukturách založených na GaN Pavel Hubík Sekce fyziky pevných látek (3), Oddělení polovodičů (14), Laboratoř transportních jevů (1402), Skupina teorie pevných látek (1406)
Nekonvenční metalizace pro GaAs detektory záření Pavel Hubík Oddělení polovodičů (14), Laboratoř transportních jevů (1402)
Nerovnovážné kondensované systémy a teorie kvantového transportu Pavel Hubík Oddělení polovodičů (14), Skupina teorie pevných látek (1406)
Teplotní a termální jevy, transport v biologických systémech Pavel Hubík Sekce fyziky pevných látek (3), Oddělení polovodičů (14), Laboratoř transportních jevů (1402), Skupina teorie pevných látek (1406)
Kvantový Hallův jev Pavel Hubík Oddělení polovodičů (14), Skupina teorie pevných látek (1406)
Příprava fosfátových skel Robert Král Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Příprava krystalů halogenidů Robert Král Oddělení optických materiálů (27), Skupina přípravy optických materiálů a termické analýzy (2710)
Rozhraní heterostruktury GaP/Si Petr Jiříček Oddělení optických materiálů (27), Skupina fotoelektronové spektroskopie (2711)
Studium stability hybridních perovskitů metodami měření slabé absorpce Zdeněk Remeš Oddělení optických materiálů (27), Skupina optické spektroskopie tenkých vrstev (2707)
ZnO a MoO<sub>3</sub> nanostruktury a rozhraní pro přeměnu energie Jakub Holovský Oddělení optických materiálů (27), Skupina optické spektroskopie tenkých vrstev (2707)