Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Vyberte
Vyberte
Řadit dle:
Your selection corresponds to 166 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Magnetické nanomateriály -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406)
Tvrdé povlaky na bázi uhlíku pro biomedicínské aplikace Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Povlaky pro antibakteriální a samočistící povrchy Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Vícevrstvé a gradientní struktury Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Piezoelektrické materiály pro kostní implantáty Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Vývoj diodově čerpaných pevnolátkových laserů vysokoenergetické třídy -- Skupina vysokoenergetických deskových laserů (5301), Skupina kryogenně chlazených laserů (5306), Skupina numerického modelování laserů (5312), Oddělení inženýrské a technické podpory (57), Oddělení řízení projektů (58), Oddělení vývoje pokročilých laserů (61), Skupina Laserů pro zvláštní užití (5801)
Laserové technologie pro průmyslové aplikace -- Skupina laserového mikroobrábění (LMM) (5302), Skupina technické podpory řídicího systému (5304), Skupina laserového vyklepávání (LSP) (5307), Skupina určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT) (5316), Oddělení inženýrské a technické podpory (57), Oddělení řízení projektů (58), Oddělení průmyslových aplikací laserů (62)
Vývoj a výzkum nových scintilačních materiálů ve formě monokrystalů, keramik, tenkých vrstev nebo mikrokrystalických prášků Martin Nikl Oddělení dielektrik (12), Oddělení optických materiálů (27), Skupina luminiscenčních a scintilačních materiálů (2709), Spektroskopie rozptylu světla a neutronů (1204)
Silně nerovnovážné procesy F. Slanina Oddělení teorie kondenzovaných látek (23)
Elektronová struktura a materiálové vlastnosti J. Kolorenc Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Nanosurf (2609)
Nerovnovážná dynamika nanosystémů V. Pokorny Oddělení teorie kondenzovaných látek (23), Oddělení polovodičů (14), Skupina teorie pevných látek (1406)