Výzkumná témata

Objevujte, čím se právě zabývají naše vědecké týmy.

Vyberte
Vyberte
Řadit dle:
Your selection corresponds to 166 research topics
Řadit dle:
Název tématu Autor Oddělení
Magnetické nanomateriály -- Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406), Laboratoř syntetických nanomateriálů (2402)
Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů Kyo-Hoon Ahn, Miroslav Soroka, Petr Levinský, Vladimír Kucek, Jiří Navrátil, Karel Knížek, Jiří Hejtmánek Oddělení magnetik a supravodičů (24), Laboratoř strukturních a elektronových vlastností (2407), Termoelektrická laboratoř (2406)
Piezoelektrické materiály pro kostní implantáty Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Povlaky pro antibakteriální a samočistící povrchy Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Tvrdé povlaky na bázi uhlíku pro biomedicínské aplikace Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Vícevrstvé a gradientní struktury Klára Horová Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Epitaxe upravující a vytvářející nové funkce v perovskitových oxidech Marina Tjunina Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř tenkovrstvých materiálů (2101)
Kosmologie Fede Oddělení astročásticové fyziky (16), Oddělení teorie elementárních částic (29), Oddělení kosmologie a gravitační fyziky (39)
Neutrinový experiment DUNE Jaroslav Zálešák Oddělení experimentální fyziky částic (22), Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat (33), Skupina elektronického inženýrství (3303)
Přístroje pro atmosférickou kalibraci astročásticových experimentů -- Sekce fyziky elementárních částic (1), Oddělení astročásticové fyziky (16), Společná laboratoř optiky (38), Sekretariát ředitele (10), Laboratoř pro testování a vývoj optických senzorů pro astronomii (1601), Laboratoř pro astročásticovou fyziku (1602)
Optické senzory a biosenzory Jakub Dostálek Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofotoniky (2107)
Analýza interakce na úrovní jedné molekuly Barbora Špačková Oddělení optických a biofyzikálních systémů (21), Laboratoř biofotoniky (2107)