Studium OD struktur

Text

OD struktury (zkratka ordered-disordered) jsou tvořeny vrstvami, odpovídajícími skutečným strukturním jednotkám, nebo pouze formálně vymezenými. Struktura je budována kladením těchto vrstev, podle pravidla, zvaného podmínka sousedství (vicinity condition), které reprezentuje soubor speciálních operací – posunů a/nebo rotací. Tato podmínka je nejednoznačná, to jest existuje více než jeden způsob, jak může být daná vrstva kladena na předcházející. Různé možné sekvence těchto operací generují polytypy vyznačující se rozdílnou periodicitou ve směru kladu vrstev. Mohou existovat různé uspořádané, částečně uspořádané, nebo neuspořádané krystaly a v některých případech i dvojčata. Interpretace OD struktur zahrnuje popis lokální symetrie vrstev a operací převádějících vrstvy do následujících vrstev.

Mezi OD struktury patří mnohé běžné a notoricky známé materiály, jako karbid křemíku, diamant, grafit, sirník zinečnatý, slídy, wollastonit obsažený v cementu, nebo křemík tvořící čipy ve vašem počítači.

Některé zajímavé OD struktury byly řešeny a interpretovány v oddělení strukturní analýzy: vzácný inosilikát vistepit SnMn4[B2Si4O16](OH)2, vrstevnatý karbonát kettnerit CaBi(OFCO3), a tři polytypy vrstevnatého silikátu cronstedtitu (Fe2+3-x Fe3+x) (Si 2-x Fe3+x )O5(OH)4 , (kde 0,5 < x < 0,85).

Na tématu se podílejí