Struktury keramik, slitin, zeolitů a minerálů

Perex

Metody elektronové krystalografie lze aplikovat dostova na všechny typy krystalických materiálů. Díky unikátní metodice vyvíjené v naší skupině máme možnost spolupracovat na analýze vzorků doslova z celého světa a ze všech oblastí materiálové vědy.

Text

Mezi nejčasněji studované materiály patří oxidy kovů, často se zajímavými elektrickými či magnetickými vlastnostmi, kovové slitiny a precipitáty v nich a také vzorky minerálů, které analyzujeme ve spolupráci se Skupinou mineralogické krystalografie našeho oddělení.

Dihydrát síranu titanylu
Popis
Dihydrát síranu titanylu

 

Na tématu se podílejí