Strukturní analýza organických nanokrystalů

Perex

Jednou z důležitých aplikací elektronové krystalografie je structurní analýza organických matriálů s aplikacemi v biovědách a v medicíně.

Text

Ve srovnání s anorganickými materiály je tato oblast zváště náročná kvůli velké nestabilitě organických materiálů v elektronovém svazku. Získat difrakční data z takového materiálu je extrémně obtížné a výsledná data mívají omezenou kvalitu. Častro je potřeba přistoupit ke kombinaci dat z více krystalů. Překonání těchto obtíží je ovšem odměněno naší schopností určovat struktury mikrokrystalických organických látek, které jsou jinými metodami neurčitelné. Naše práce již vedla k určení řady zajímavých struktur především z oblasti kovo-organických koordinačních polymerů (MOF) a hlavně farmaceutických materiálů. Významnou a unikátní aplikací naší metody je možnost určit tzv. absolutní strukturu krystalu a díky tomu tzv. chiralitu molekul v krystalu obsažených. Tato informace popisující přesné prostorové uspořádání atomů v molekule, je jinými metodami velmi obtížně zjistitelná a zároveň je klíčová pro určení bioaktivity studované molekuly. V oblasti určování struktur bioaktivních molekul spolupracujeme krom akademické sféry také s průmyslovými partnery z oblasti farmaceutického průmyslu.

struktura sofosbuvir L-prolinu

Na tématu se podílejí