Stanovení čistoty kapalně krystalických materiálů

Text

Při syntéze kapalně krystalických materiálů je kladen důraz na vysokou čistotu výsledných produktů před měřením jejich fyzikálních charakteristik. Ke kontrole čistoty v analytickém měřítku se využívá achirální vysoce účinná kapalinová chromatografie v normálním módu, vyvíjejí se a optimalizují podmínky těchto analýz. Pro odstranění zbytků obtížně separovatelných nečistot je využívána separace na achirální preparativní vysoce účinné chromatografické koloně opět v normálním módu. Oba přístroje jsou vybavené UV-VIS detektory s možností měřit 2D spektra. 

U fotocitlivých kapalně krystalických materiálů, připravovaných ve Skupině syntézy organických materiálů našeho oddělení, je také chromatograficky stanovován poměr E – Z isomerů. Provádíme rovněž měření spektrálních charakteristik látek pomocí UV-VIS spektrometrie.

Obr 3 CZ.jpg
Popis
Stanovení obsahu % Z-isomeru na době UV ozařování (a) a stanovení relaxační doby Z-isomeru (b) pomocí pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie

 

Na tématu se podílejí