Spinové přechody Co3+

Perex

Naše publikované práce završují experimentální a teoretický výzkum perovskitových kobaltitů LnCoO3 (LN = La, Y, vzácné zeminy). Systematické výpočty stability různých rotačních stavů Co3+ v perovskitové struktuře prokázaly, že přechody v LaCoO3 při T = 100 K jsou tvořeny z lokálních excitací z low-spin (LS) základního stavu do excitovaného high-spin (HS) stavu, a ukázal na silnou repulsi mezi sousedními HS stavy.

Text

Základní myšlenka pro pochopení fázového přechodu izolátor-kov bylo odmítnutí tradiční představy o vysokoteplotní kovové fáze ve formě směsi intermediate-spin (IS) a HS CO3+ stavů v přibližném poměru 1:1. Konkrétně, nová analýza magnetické susceptibility LaCoO3 ukázala, že kovový stav je tvořen homogenní fázi s iontů kobaltu ve stavu IS, která koexistuje se zbytkovými regiony v LS+HS směsi.Na základě výpočtů elektronové struktury bylo možné vztáhnout původ IS fáze k teplotně aktivované elektronové výměně mezi páry LS CO3+-HS CO3+.

 

Nynější model (dvouúrovňový spinový přechod mezi LS-HS/HS-IS) oproti minulému může být použit i pro sloučeniny typu LnCoO3, kde je základní stav LS je stabilizován se zmenšujícím se atomovým poloměrem Ln = Nd, Pr,… ,Dy, Ionty Y, a oba přechody jsou posunuty směrem k vyšším teplotám. Nový model interpretuje magnetické a elektrické chování nejen pro jednovalenční kobaltity LnCoO3, ale také pro dopované systémy ve smíšené valenci CO3+ / CO4+ nebo CO3+ / CO4+.

Výzkum děrově- nebo elektronově- dopovaných systémů LaCo1-xMxO3 a DyCo1-xMxO3 (x = 0 až 0,05, M = Mg2+ a Ti4+) ukázal, že oba druhy nosičů indukují magnetické stavy na sousední na sousedních Co pozicích, původně v diamagnetickém LS CO3+ stavu. To vytváří magnetický polaron o velkém úhrnném spinovém momentu. V souladu s výše uvedeným scénáři, na polarony lze nahlížet jako na kapičky IS fáze, které se pohybují na pozadí nízkoteplotní LS nebo LS / HS fáze nedopovaného LnCoO3 a finálně jsou rozpuštěny ve vysokoteplotní homogenní IS fázi.

Vybrané publikace

  1. K. Knížek, J. Hejtmánek, M. Maryško, Z. Jirák, J. Buršík, Stabilization of the high-spin state of Co3+ in LaCo1-xRhxO3, Phys. Rev. B 85, 134401 (2012)
  2. K. Knížek, Z. Jirák, J. Hejtmánek, P. Novák, Transition from the diamagnetic insulator to ferromagnetic metal in La1-xSrxCoO3, J. Magn. Magn. Mater. 322, 1221 (2010)
  3. K. Knížek, J. Hejtmánek, Z. Jirák, P. Tomeš, P. Henry, G. André, Neutron diffraction and heat capacity studies of PrCoO3 and NdCoO3, Phys. Rev. B 79, 134103 (2009).
  4. K. Knížek, Z. Jirák, J. Hejtmánek, P. Novák, Wei Ku, GGA+U calculations of correlated spin excitations in LaCoO3, Phys. Rev. B 79, 014430 (2009).
  5. J. Hejtmánek, Z. Jirák, K. Knížek, M. Maryško, M. Veverka, C. Autret, Valence and spin states in perovskites LaCo0.95M0.05O3 (M = Mg, Ga, Ti), J. Magn. Magn. Mater. 320, e92 (2008).
  6. Z. Jirák, J. Hejtmánek, K. Knížek, M. Veverka, Electrical resistivity and thermopower measurements of the hole- and electron-doped cobaltites LnCoO3, Phys. Rev. B 78, 014432 (2008).
  7. K. Knížek, Z. Jirák, J. Hejtmánek, P. Henry, G. André, Structural anomalies, spin transitions and charge disproportionation in LnCoO3, J. Appl. Phys. 103, 07B703 (2008).
  8. K. Knížek, Z. Jirák, J. Hejtmánek, M. Veverka, M. Maryško, B. C. Hauback, H. Fjellvåg, Structure and physical properties of YCoO3 at temperatures up to 1000 K, Phys. Rev. B 73, 214443 (2006).
  9. K. Knížek, Z. Jirák, J. Hejtmánek, P. Novák, Character of the excited state of Co3+ ion in LaCoO3, J.Phys.-Condens. Matter. 18, 3285 (2006).
  10. K. Knížek, Z. Jirák, J. Hejtmánek, M. Veverka, M. Maryško, G. Maris, T. T. M. Palstra, Structural anomalies associated with the electronic and spin transitions in LnCoO3, Eur. Phys. J. B 47, 213 (2005).

Fig.1. The fits of thermal expansion and the three contributions αlatt (...), αmag (___) and αIM (---) (Ref. [10]).
Lattice dilatation in LnCoO3

 

Fig.2. Results of GGA+U electronic structure calculations
Spin transitions
Spin transitions
Spin transitions

 

Na tématu se podílejí