Rozklady a analýza anorganických materiálů

Text

Vyvíjíme metody rozkladu a stanovení obsahu jednotlivých prvků v málo běžných a atypických materiálech oxidického typu (PbWO4, KTaO3, LiNbO3) a stanovujeme stopové nečistoty a dopanty v nich za použití metod gravimetrických, titračních, fotometrických a pomocí UV-VIS spektrometrie.

Provádíme analýzy chloridů a bromidů olova i ve vzájemných směsích a stanovování kovových nečistot a obsahu kyslíku v nich.

Stanovujeme hlavní složky a nečistoty v kovech a jejich slitinách za využití především plamenové atomové absorpční spektrometrie. Používáme plamenový atomový absorpční spektrometr, který je vybaven jednoprvkovými i multiprvkovými výbojkami s dutou katodou, takže je možné kvantitativně určovat obsahy velké části prvků periodické tabulky.

 

Obr 5 CZ.jpg
Popis
Laboratoř klasických analytických metod používaná pro rozklady a analýzu anorganických materiálů

 

Na tématu se podílejí