Příprava monokrystalů GGAG pro detektory záření

Text

Czochralskiho metodou jsou připravovány krystaly granátů GGAG (obrázek 1) o výchozím složení Gd3Ga2,7Al2,3O12, dopované jedním nebo kombinací několika z následujících prvků: Ce, Sm, Eu, Tb, Dy, Mg, Li.

oddělení optických materiálů jsou studovány jejich vlastnosti jako scintilačních detektorů záření, otázky jejich případného praktického užití jsou řešeny v rámci spolupráce s turnovskou firmou Crytur.

PB_01.jpg
Popis

Obrázek 1: Krystal granátu

Na tématu se podílejí