Příprava krystalů komplexních oxidů

Text

Jsou připravovány materiály odvozené od hlinitých granátů Lu3Al5O12 (LuAG) a perovskitů YAlO3 (YAP) dopované ionty vzácných zemin, krystaly obsahující lithium, či materiály na bázi perovskitů, jako jsou YAlO3 (YAP) nebo LaAlO3 (LaAP).

Krystaly jsou pěstovány metodou micro-pulling-down, což je moderní unikátní úsporná technologie pro růst krystalů z taveniny, která vůbec jako první svého druhu byla zavedena v České Republice a instalována do naší laboratoře v roce 2015. Tato metoda umožňuje připravit ve velmi krátkém čase (v řádu hodin až desítek hodin) monokrystaly oxidů o průměru několika milimetrů (3-5 mm) a délce několika centimetrů (viz obrázek).

Dept27_VTFig4b.png
Popis
Krystal yttrito-hlinitého granátu (YAG) s příměsí Ce pěstovaný metodou micro-pulling-down.
Na tématu se podílejí