Plastická deformace a dvojčatění v hexagonálních kovech

Text

Vzhledem k omezenému počtu dislokačních módů v důsledku nižší symetrie krystalů hexagonálních kovů jsou pro ně důležitá deformační dvojčata. Pro jejich studium je přínosné spojení experimentálních pozorování s teoretickými modely. Ukázali jsme, že stejné fyzikální důvody vedou ke vzniku sekundárních dvojčat v kovech (zinek a hořčík) s kvalitativně odlišným poměrem parametrů krystalů ve směrech c a a. Kromě symetrické dvojčatové hranice bývá krystal dvojčete ohraničen i rozhraním, kde se stýkají basální a prismatická rovina. Taková hranice se dá popsat řadou střídajících se dislokací s Burgersovými vektory kolmými na tyto dvě roviny (viz obrázek).

Styk symetrické dvojčatové hranice TwB s bazálně prismatickým rozhraním. Čárkované přímky odpovídají basálním rovinám v matrici a dvojčeti.
Popis
Styk symetrické dvojčatové hranice TwB s bazálně prismatickým rozhraním. Čárkované přímky odpovídají basálním rovinám v matrici a dvojčeti.
Na tématu se podílejí