p a n typové vrstvy diamantu: Transportní charakteristiky v širokém oboru teplot

Text

V návaznosti na předchozí studium vodíkem terminovaného a borem legovaného diamantu pokračujeme ve výzkumu dalších systémů založených na diamantu. Ve spolupráci se skupinou materiálů pro nanosystémy a biorozhraní (oddělení funkčních materiálů) studujeme transportní vlastnosti diamantových vrstev, připravených jak na diamantových podložkách v různých krystalických orientacích tak na substrátech z jiných materiálů – nejčastěji sklech. Cílem je stanovit optimální postupy pro dosažení daných úrovní dotování a zároveň porozumět mechanismu elektronového transportu. Zejména n typové (donorové) dotování diamantu je stále ještě otevřený problém. Prioritně zkoumaným donorem v diamantu je fosfor, který však v diamantu vykazuje odlišné vlastnosti než ve stejná příměs v křemíku, zejména řádově větší aktivační energii. Při studiu elektrických vlastností fosforem dotovaného diamantu i dalších diamantových systémů se uplatňují kvality naší sestavy měřících zařízení, např. možnost měřit v širokém oboru odporů (mikro- až petaohmy), možnost účinně potlačovat šumy a další parazitní signály a měřit až do vysokých teplot ~800 K. Pro optimalizované měření diamantu i pro jeho využití v aplikacích je také důležité umět připravit na diamantových vrstvách kvalitní elektrické kontakty. Tomuto problému se věnujeme za použití našeho vakuového systému, který umožňuje připravovat kombinované metalizace, včetně depozice refraktorních kovů jako je např. tantal, niob nebo zirkonium.

Pohyblivost v H-NCD
Popis
Efektivní pohyblivost děr v závislosti na koncentraci děr měřená během poklesu vodivosti a po vakuové desorpci povrchu pro dva vzorky H-terminovaného diamantu s různými velikostmi zrn
 
Na tématu se podílejí