Oblast výzkumu

Text

Lucie Celbová se zabývá studiem nových materiálů na ochranu pokrytí jaderného paliva proti korozi za pracovních i havarijních podmínek v jaderném reaktoru.

ORCID: 0000-0002-8111-3423

Na tématu se podílejí