Neutronový and rentgenový rozptyl feroelektrik a souvisejících látek

Text

Používáme fotony a neutrony jako sondy v rozptylových experimentech k výzkumu časových a prostorových korelací ve feroelektrikách a souvisejících látkách. Tyto rozptylové techniky nám umožňují zkoumat:

  • disperze kolektivních kmitů atomů jako jsou napřílad měkké feroelektrické módy,
  • polární fluktuace v blízkosti fázových přechodů,
  • rexační excitace relaxačních feroelektrik,
  • feroelektrické a feroelastické doménové struktury,
  • polární nanoskopické oblasti v neuspořádaných látkách,
  • doménové stěny a jiné topologické defekty.
Fonové disperzní větve v paraelektrické fázi PbTiO3
Popis
Fonové disperzní větve v paraelektrické fázi PbTiO3 změřené rozptylem neutronů v hlavních směrech reciprokého prostoru.
Na tématu se podílejí