Nanokrystalické diamanty, jejich vlastnosti a využití

Perex

Fyzika pevných látek a magnetismus (BM)

Text

Nanodiamantové částice o nm rozměrech zkoumáme pomocí Ramanovy mikrospektroskopie a fotoluminiscence. Strukturní vlastnosti, tedy poměr grafitické a diamantové fáze je možné odečíst z Ramanova spektra, z pásů odpovídajícím jednotlivým strukturám. Vývoj poměru těchto pásů s velikostí částic a jejich povrchovou pasivací ukazuje zejména na povrchové vlastnosti částic. Pokud nanočástice diamantu dopujeme malým množstvím křemíku, stane se z nich při osvětlení efektivní zdroj červeného světla. Této vlastnosti je možné využít například v medicíně, pro značení specifických tkání.

Na tématu se podílejí