Nanokompozity a supramolekulární struktury

Text

Kromě kapalně krystalických látek, které jsou organického charakteru, připravujeme a studujeme také kovové anebo magnetické nanočástice. Našim cílem je vytvořit hybridní systém, ve kterém kapalně krystalické molekuly díky svému charakteru podpoří samouspořádávaní nanočástic, se kterými se obecně velmi obtížně pracuje, a jen obtížně se dají uspořádat. Kapalné krystaly nejen obalí nanočástice a zabrání jejich aglomerování, ale podpoří i jejich organizování do různých typů struktur.

Stříbrné nanočástic
Popis
Pro stříbrné nanočástice s kapalně krystalickými ligandy diagram zobrazuje intenzitu rentgenovského signálu, který dokumentuje přítomnost smektického (vrstevnatého) uspořádání v určitém teplotním intervalu.
Na tématu se podílejí