Morfotropní fázové hranice a feroelektrické doménové struktury

Text

Zabýváme se výzkumem koexistence fází, morfotropních fázových hranic a feroelektrických doménových struktur pomocí skenovací Ramanovy spektroskopie a mikroskopie piezoelektrické odezvy.

Studie monokrystalu relaxačního feroelektrika PMN-0.32PT
Popis
Studie monokrystalu relaxačního feroelektrika PMN-0.32PT pomocí mikro-Ramanovy spektroskopie:
(a) Spektra změřená se zkříženými polarizátory na dvou různých místech ukazující různou symetrii,
(b) Mapa poměru intenzit rozptylu se zkříženými polarizátory na 780 a 270 cm-1 ukazuje, že oblasti s rozdílnou symetrií mají tvar proužků.
Na tématu se podílejí