Modelování termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí

Text

Experimentálně podložené termomechanické chování NiTi a dalších slitin s tvarovou pamětí je implementováno ve fenomenologických modelech na úrovni mechaniky kontinua, Modely jsou implementovány v komerčních řešičích metodou konečných prvků. Modelování je rozvíjeno ve spolupráci s Laboratoří ultrazvukových metod Ústavu termomechaniky Av ČR [1-5].

FMC3_4.png
Popis
Simulace superelastické deformační odezvy tenkého vlákna slitiny s tvarovou pamětí NiTi v tahové zkoušce při pokojové teplotě a rozložení vnitřního napětí v okolí čela pásu lokalizované deformace.

[1] P. Sedlak, M Frost, B Benešová, TB Zineb, P Šittner, Thermomechanical model for NiTi-based shape memory alloys including R-phase and material anisotropy under multi-axial loadings, International Journal of Plasticity 39 (2012) 132-151

[2] M. Frost, P Sedlák, L Kadeřávek, L Heller, P Šittner, Modeling of mechanical response of NiTi shape memory alloy subjected to combined thermal and non-proportional mechanical loading: a case study on helical spring actuator, Journal of Intelligent Material Systems and Structures,27 (2016)927–1938

[3] M. Frost, P Sedlák, P Sedmák, L Heller, P Šittner, SMA Constitutive Modeling Backed Up by 3D-XRD Experiments: Transformation Front in Stretched NiTi Wire, Shape Memory and Superelasticity 4 (2018) 411-416

[4] L. Heller, P. Šittner, P. Sedlák, H. Seiner, O. Tyc, L. Kadeřávek, P. Sedmák, M. Vronka, Beyond the strain recoverability of martensitic transformation in NiTi, International Journal of Plasticity,116 (2019) 232-264,

[5] P. Šittner, P Sedlák, H Seiner, P Sedmak, J Pilch, R Delville, L Heller et al., On the coupling between martensitic transformation and plasticity in NiTi: Experiments and continuum based modelling, Progress in Materials Science 98 (2018)249-298

Na tématu se podílejí