Měření UV-VIS spekter a optické otáčivosti

Text

Měření absorpčních spekter roztoků a tenkovrstvých materiálů pomocí dvoupaprskového spektrofotometru. Spektrofotometr používáme rovněž při vyhodnocování fotometrických stanovení. Rozsah měření 185 – 900 nm.

Měření optické otáčivosti vstupních látek pro syntézu kapalně krystalických materiálů, meziproduktů a výsledních produktů syntéz.

UV VIS Spektrometr
Popis
UV VIS Spektrometr

 

 

Na tématu se podílejí